Suprapozycja

Pierwsze zdjęcie Całunu Turyńskiego z roku 1898 r. wykazało, że można go porównać z negatywem fotograficznym. Sudarium z Manoppello natomiast przypomina slajd. Niemniej jednak to nie są zdjęcia. Na całunie ukazany jest martwy człowiek, na Sudarium natomiast przedstawiony jest żywy mężczyzna, naznaczony męką.
Trapistka Blandina Paschalis Schlömer, niemiecka farmaceutka i malarka ikon, odkryła zgodność rysów twarzy wizerunku na Sudarium i Całunie Turyńskim. Na podstawie punktów stycznych wykorzystała technikę tzw. suprapozycji. Nakładając na siebie folie z obrazem twarzy z Manoppello oraz twarzy z Całunu Turyńskiego dzięki ich zgodności dowiodła, że nałożone na siebie obrazy przedstawiają tę samą osobę. Później zastosowała tę technikę z takim samym skutkiem do Chusty z Oviedo.

Porównanie Całunu Turyńskiego i Chusty z Manoppello

 

Sudario Volto Santo

Miejsca wykazujące szczególną zgodność

 1. Lewa źrenica
 2. Lewa dolna powieka
 3. Prawa źrenica
 4. Krwiak na złamanym nosie
 5. Miejsca wkłucia cierni na lewym policzku i na prawej brwi lub w kąciku prawego oczodołu
 6. Prawe skrzydełko nosa
 7. Lewe, zranione skrzydełko nosa
 8. Linie w kształcie krzyża i łuku przy lewym kąciku ust
 9. Uzębienie, ostatni widoczny ząb
 10. Skaleczenie dolnej wargi

 

Porównanie Sudarium z Oviedo i Chusty z Manoppello

 

Sudario Oviedo Volto Santo

Miejsca wykazujące szczególną zgodność

 1. Przerwa między dwoma widocznymi na Sudarium zębami
 2. Ślad od cierni na środkowym krańcu lewej brwi
 3. Plamka nad skaleczeniem przy prawej brwi
 4. Skośna linia, zgodna z jasnoczerwoną kreską na Świętym Obliczu
 5. Zmiany na nosie, spowodowane uderzeniem kija. Wyłaniają się równoległe ciemne cięcia i jasna linia trójkąta, którego wierzchołek skierowany jest na dół.
 6. Lekko załamana linia pozioma, zaznaczająca od dołu złamanie środkowej części nosa
 7. Otarty lub posiniaczony czubek nosa
 8. Skaleczenie na górnej wardze. Daje się zauważyć ciemne punkty na prostej linii, trochę powyżej linii ust i wyraźne zaczerwienienie, rozciągające się od tych prawdopodobnych ukłuć ku górze. Oprócz tego samo skaleczenie górnej wargi.
 9. Ślady płynu – początek dokładnie na źrenicy. Wydaje się, że oko zostało zranione przez ukłucie cierniem.
 10. Skaleczenia na prawym policzku spowodowane przez ciernie w geometrycznym kształcie trapezu z wierzchołkiem do dołu.