Wideo


Autentyczny obraz Jezusa – Volto Santo,
film ks. Josefa Laufera, opracowanie Michael Sauer, Juliusz Maszloch


Prawdziwe Oblicze Jezusa – Volto Santo di Manoppello,
film ks. Josefa Laufera, opracowanie Michael Sauer, Juliusz Maszloch


Wywiad z siostrą Blandiną Paschalis Schlömer